Rozptyl světla - zeta potenciál

Nabízíme přístroje americké firmy Brookhaven Instruments pro stanovení velikosti částic a její distribuce metodou dynamického rozptylu světla. Tyto přístroje v některých modelech nabízejí společně s měřením velikosti i měření zeta potenciálu. V následující tabulce je uveden celý sortiment těchto přístrojů dle aplikačního využití.

 

NanoBrook 90Plus ZetaPlus ZetaPALS 90Plus Zeta 90Plus PALS 173 173Plus Omni
Protein Sizing           X X X
Backscatter           X X X
IgG/mAb Formulation           X X X
Pharmaceuticals/API X     X X X X X
Protein Crystallization           X X X
Protein Charge         X     X
Protein Melting Point           X X X
Automated Temp Runs X     X X X X X
Protein Stability     X     X X X
Particle Sizing X     X X X X X
Particle Size Distribution X     X X X X X
Nanoparticle Characterization X X X X X X X X
Micelles, Microemulsions X     X X X X X
Zeta Potential in Aqueous Suspensions   X X X X     X
Zeta Potential in High Salt & Organic Solvents     X X X     X
Phase Analysis Light Scattering     X   X     X
Molecular Weight X     X X   X X
Water treatment     X   X     X