FPLC systémy

Watrex nabízí dva druhy FPLC systémů. První je založený na řadě Streamline HPLC přístrojů v biokompatibilním provedení doplněný o speciální dávkování a detekci používanou při purifikací proteinů. Všechny moduly mají shodný půdorys a lze je sestavit do kompaktní věže. Vnitřní elektronické součásti jsou ošetřeny tak, aby bylo možné celý systém provozovat při 4°C, tak jak je při některých FPLC aplikacích požadováno, 

Zatímco BioPrep je přístrojová platforma pro purifikace biomolekul, která v sobě integruje jednotlivé moduly systému, které si může zákazník definovat dle svých aplikačních potřeb.

Rozmístění jednotlivých modulů má snahu maximálně reflektovat komfortní uživatelský přístup k těm částem systému, které obsluha nejčastěji používá. Uzavíratelný zásobník na pufry, dávkovací jednotka a sběrač frakcí jsou přístupné zepředu. Kolonový prostor a odvzdušňovací ventil čerpadla je vpředu z pravé strany přístroje zatímco obsluhou nejméně nebo vůbec používané části jsou umístěné v zadní části pravé strany přístroje.