Afinitní chromatografie

Afinitní chromatografie je užitečná chromatografická technika, která odděluje proteiny v reverzibilní interakci mezi cílovým proteinem a ligandem vázaným na sorbent. Interakce může být biospecifická, například protilátky vázající se na protein A nebo nebiospecifická, například proteiny značené histidinem, které se váží na kovové ionty.

Tato chromatografická technika poskytuje vysokou selektivitu, vysoké rozlišení a vysokou kapacitu. Vysokou čistotu lze často dosáhnout v jediném kroku. Mohou být zpracovány velké objemy vzorků a vzorky mohou být aplikovány za podmínek, které upřednostňují specifické vazby na ligand. Eluce se často provádí za mírných podmínek, které pomáhají zachovat biologickou aktivitu. Cílový protein se eluuje ve vyčištěné a koncentrované formě modifikací pH, iontové síly nebo zavedením kompetitivního ligandu.