WorkBeads Protein A

WorkBeads™ Protein A sorbent je určen k přečištění monoklonálních a polyklonálních protilátek pomocí afinitní chromatografie. Pro čištění v malém měřítku a počáteční screening při vývoji procesu doporučujeme předplněné  kolonky BabyBio A 1 ml a 5 ml .WorkBeads Protein A je také vhodný pro aplikace v jiných formátech, např. adsorpce ve zkumavkách, spin-kolonky, sedimentační nebo multititrační destičky. Sorbent může být též použit pro imunoprecipitační experimenty.


• Vysoká dynamická vazba pro monoklonální a polyklonální protilátky s vynikajícím zotavením a čistotou
• Silnější vazebná chemie; vysoká stabilita pH
• Spolehlivý, reprodukovatelný a účinný