Chelatační afinitní chromatografie (IMAC)

Produkty WorkBeads ™ 40 NTA a WorkBeads 40 IDA jsou polymerní nosiče buď nabité ionty Ni2+, Co2+, Cu2+ nebo Zn2+, nebo neutrální a přípravené pro jednoduché navázání širokého spektra di- a tri- valentních iontů přechodových kovů. Používají se pro IMAC (Chelatační afinitní chromatografie) a jsou určeny pro čištění proteinů značených polyhistidem (His-tagged) nebo jiných proteinů vázajících ionty kovů. Kovové ionty mají pro tyto typy bílkovin různé afinity, což vede k materiálům s mírně odlišnou selektivitou.

  • Nabité sorbenty s různými kovovými ionty pro optimální čistotu cílového proteinu
  • Nabité sorbenty pro snadné použití
  • Vysoká vazebná kapacita a průtokové vlastnosti

 (klikněte na jednu z níže uvedených možností)