Gelová Filtrace/SEC

Gelová filtrace (Size Exclusion Chromatography, SEC), je jednoduchá a spolehlivá technika pro separaci molekulárních komponent podle jejich velikosti. Technika je založena na separačním mediu z porézních částic v kolonovém formátu. Kolona se propláchne vodným pufrem (mobilní fází) a následně se na ni nanese vzorek.

Větší molekuly vzorku jsou příliš velké, aby se mohly dostat do pórů, takže rychle protékají kolonou přes prostory kolem kuliček a eluují první. Středně velké molekuly jsou schopny vstoupit do pórů, ale jejich relativní velikost znamená, že rychlost, do které se pohybují do a ven z pórů, je poměrně rychlá. V důsledku toho eluují jako další. Menší molekuly jsou schopné snadno vstoupit do pórů a projít vnitřkem částic. Tento pomalejší postup vede k eluci na konci separace. Tedy čím větší je molekula, tím rychleji bude procházet kolonou.