Tribometry

WATREX Praha spolupracuje s americkou firmou Rtec-Instruments, která nabízí laboratorní zařízení pro provádění různých tribologických měření. Zejména měření koeficientu tření, míry opotřebení, či tloušťky mazacího filmu a dalších.

Hlavními prvky tribometru jsou zatěžovací tělísko a vzorek, z nichž vzorek koná rotační nebo reciproční pohyb a zatěžovací tělísko je statické (výjimkou však není ani současný pohyb tělíska a vzorku). Tyto prvky společně realizují třecí kontakt. Důležitou součástí tribometru je také příslušenství, které umožňuje pohyb vzorku, jeho zatěžování, či dodávku maziva do třecího kontaktu. Moderní tribometry jsou dále vybaveny měřícím aparátem v podobě nejrůznějších senzorů a čidel, které umožňují monitorování a kontrolu podmínek měření.